Pausfågel nr 12 – Rödhake

Med anledning av mina pågående NO-studier kommer jag med jämna mellanrum att presentera en pausfågel för er. Målet är att jag i början av juni, på en tenta, ska kunna identifiera dessa flygfän till utseende och ibland också läte.

Bilder och text har jag, med tillåtelse, lånat från Fågeln.se.

Pausfågel nr 12 – Rödhake

Rödhake © Steve Dahlfors
Rödhake © Steve Dahlfors

Typiska kännetecken: 
14 cm. Rund kropp med orange-rött bröst.

Finnes:
Förekommer allmänt i hela landet.

Äter:
Insekter och insektslarver.

Läte:
Som en porlande bäck av klara toner med nyckfulla tempoväxlingar. Ofta inleds sången med en hög utdragen ton.

Häckar:
All slags skog, parker och trädgårdar. Trivs även ute på kala skärgårdsöar om det där bara växer mindre buskage.