Pausfågel nr 15 – Svartvit flugsnappare

Med anledning av mina pågående NO-studier kommer jag med jämna mellanrum att presentera en pausfågel för er. Målet är att jag i början av juni, på en tenta, ska kunna identifiera dessa flygfän till utseende och ibland också läte.

Bilder och text har jag, med tillåtelse, lånat från Fågeln.se.

Pausfågel nr 15 – Svartvit flugsnappare

Svartvit flugsnappare © Steve Dahlfors
Svartvit flugsnappare © Steve Dahlfors

Typiska kännetecken:
13 cm. Som namnet antyder, svart och vit. Tydligt vitt vingband.

Finnes:
Allmän i större delen av landet. Men mindre allmän i norra Norrlands inland.

Äter:
Flugor, mygg, fjärilslarver och spindlar.

Läte:
Sången är en ganska omväxlande, accentuerad liten strof, som kan skrivas sing sing si tsy, sia sia sia.

Häckar:
Helst i löv- eller blandskog, men accepterar även ren barrskog.

Grå flugsnappare © Steve Dahlfors
Grå flugsnappare © Steve Dahlfors

Förväxlingsrisk:
Grå flugsnappare
Honan kan påminna om grå flugsnappare: Grå flugsnapparen saknar vingband och har mörka strimmor på huvud och bröst.